【Kuriyama】Soba Restaurant “Yamashimaya”

Soba restaurant Yamashimaya is located in Yunishigawa area.You can eat not only hand-made soba but also a vari … 続きを読む 【Kuriyama】Soba Restaurant “Yamashimaya”